Prezentare

    Asociația Modelism Fără Frontiere este o organizație non-guvernamentală, non-profit, apolitică, înființată în anul 2017 de cinci membri fondatori. Asociația se adresează publicului larg, indiferent de vârstă, în ideea de a readuce în actualitate valențele educaționale, recreative și artistice ale modelismului, în mod special în rândul copiilor și tinerilor.

VIZIUNE

    Viziunea Asociației este redată prin preocuparea continuă de a găsi noi idei de proiecte prin care să aducă modelismul în atenția publicului, de a atrage membri, cărora să le ofere atât un cadru propice dezvoltării abilităților modelistice, cât și un cadru de dezvoltare personală prin implicarea activă a acestora în activitățile Asociației. Dorința de a inspira comunitatea în care îsi desfășoară activitatea alimentează această viziune.

MISIUNE

    Asociația ”Modelism Fără Frontiere” își asumă misiunea de a crea și a susține un mediu favorabil tuturor membrilor de a se afirma și de a contribui la pregătirea , organizarea și desfășurarea evenimentelo expoziționale. workshop-uri pentru dezvoltarea aptitudinilor modelistice, cursuri practice de inițiere, colaborarea cu firme de profil în susținerea membrilor, colaborarea cu alte organizații sau autorități în vederea promovării laturii formativ-educaționale a modelismului în rândul tinerilor.

SCOP

    Scopul Asociației este cooptarea unui număr cât mai mare de practicanți ai modelismului , în vederea realizării de evenimente expoziționale și competiții, sesiuni de workshop-uri, acces la informații de profil, etc. Unul dintre obiectivele majore pe care Asociația dorește să-l realizeze, este o expoziție – concurs în București, cu participare internațională, care să se înscrie în circuitul evenimentelor de tradiție ce au loc anual în Europa.

VALORI

  • dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;
  • îmbogăţirea cunoaşterii;
  • educaţia non-formală ca o cale către deprinderi, cunostinte şi abilităţi;
  • performanţa în execuţia tehnică şi artistică;
  • munca individuală şi munca în echipă.